SIPËRMARRJE

Kerkoj dhe ofroj hapesira pune, sherbime biznesi dhe burime financimi.

AKSES

Ne baze te dhenash, mbeshtetje dhe burimesh te nevojshme

PJESËMARRJE

Ne konkurse, sfida dhe programe inkubimi e akselerimi

RRJETËZIM

Me mbeshtetesit dhe akomoduesit e startup dhe inovacionit

OPORTUNITETE

Publiko dhe Identifiko Financime, Tregje te reja, Partneritete

INFO POINT + HELP DESK

ASISTENCE FIZIKE DHE VIRTUALE PER CDO NEVOJE TE STRATUP DHE BIZNESIT

TË REJA - NGJARJE DHE EVENTE - NJOFTIME DHE KONKURSE

Informacioni është vendimtar, veçanërisht në bizneset e reja. Këtu mund të gjeni gjithçka që është e rëndësishme për ju dhe biznesin tuaj. Lajme, intervista, këshilla, histori korporative.

INFORMOHU DHE ANTARESOHU

Platformë e Integruar e Ekosistemit te Startupe-ve në promovim te frymes, mbeshtetje te sistemeve dhe fuqizim te bashkepunimit per te rritur frymen konkuruese dhe mundesite e tyre te suksesit.


OPORTUNITETE - PROGRAME BE - FONDE PUBLIKE

Fokusohuni te prodhimi dhe komercializimi idese tuaj. Ju asistojme te identifikoni mundesi, gjeni fonde, publikoni kerkesat tuaja dhe te identifikoni ofertat qe jane ne treg.
 • Shërbime Biznesi

 • Hapësira Pune

 • Financim

 • Grante

 • Partneritet

 • Staf

 • Mentorim

 • Punishte

 • Sfida

 • Inkubim

 • Akselerim

 • Evente

 • Trajnim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
parallax background

Find a space and Service

  Gjeni një hapësirë dhe shërbim

  PORTA UNIKE DIXHITALE PER EKOSISTEMIN E STARTUP NE SHQIPERI

  Baza te dhenave dhe informacionit me nje ndalese

   Per nje kerkim me te detajuar shko ne DataBaze


   ZBULONI SHËRBIMET TONA

   JENI
   STARTUP APO SIPERMARRES I RI?

   JENI
   BIZNES NE RRITJE?

   JENI
   INVESTOR?

   JENI
   FACILITATOR?

   JENI
   ADMINISTRATË PUBLIKE?

   QENDRA EKSPERTIZËS PËR STARTUP

   Nje qender ekselence per te asistuar dhe mbeshtetur sipermarrjet e rja ne hapat e pare te tyre por dhe gjate rritjes dhe zhvillimit konkurues. Suksesi juaj eshte misioni yne.
   Shqiperia, vendi i startup-eve

   Misioni yne eshte zhvillimi vendit si një qendër dinamike rajonale për startup-et dhe inovacionin.

   PIKA JUAJ E AKSES

   Ndani njohuritë e biznesit dhe politikave nga vendet dhe rajonet tona.

   RRJETET

   Ne ju lidhim me njerëzit dhe organizatat e duhura për të zhbllokuar mundësi të reja dhe për të krijuar sinergji për të nxitur kompaninë tuaj.

   Revistë online për startup-et

   Për të lidhur skenën e startup-eve shqiptare dhe për të nxitur sipërmarrjen brenda Rajonit.


   Anëtarësimi në Platformen Kombetare Startup

   Aderoni ne komunitetin kryesor që mbështet sipërmarrësit dhe startup-et, si dhe promovon rrjetëzimin me anëtarët e tjerë të ekosistemit.

   Udhëzues për startup-et

   Informacione ne lidhje me nisjen e nje sipermarrje dhe biznesi.

   Regjistri fillestar

   Aplikoni në regjistrin e startup-eve të udhëhequr nga Ministria

   QASJE NË FINANCIM PRIVAT

   Ne ju mbështesim në identifikimin e fondeve më të rëndësishme, QV-ve dhe engjëjve, dhe të mësojmë për kërkesat dhe preferencat e tyre.


   QASJE NË TREGJE TË REJA

   Përfitoni nga rrjeti ynë mbarëbotëror për të zbuluar tregje të reja.

   Administrata Publike, Taksa dhe Tatimet

   Qender me nje ndalim per informim, parashikim dhe shlyerjen e detyrimeve ligjore, taksave e tatimeve

   QASJE NË FINANCIM PUBLIK

   Ne ju ndihmojmë të aplikoni për financimin që ju nevojitet për kompaninë tuaj.

   Ngjarje dhe Evente për startup-et

   Socializimi është i këndshëm dhe rrjetëzimi është i dobishëm.

   Çmimi “Startupet e Vitit”

   Cmime per sipermarrjet e reja me arritjet, impaktin dhe potencialin me te larte te zhvillimit.

   Forumi “Startup and Scaleup Albania”

   Forumi kryesor ne te cilin aktoret kryesor te ekosistemit te startup, inkubatoret, pershpejtuesit, facilitatoret, investitoret dhe shkollat e biznesit ndajne praktikat me te mira dhe shkembejne ide.

   Panairi “Startup Products”

   ...


   Konkursi per Ide Inovatore

   ...

   Sfida per Sipermarrjet e Reja

   ...

   Evente Prezantimi dhe Demostrimi

   ...

   Evente Globale per Startup

   ...


   VEPRIMET E PËRBASHKËTA

   Hartoni veprime të përbashkëta për të nxitur bashkëpunimin brenda dhe ndërmjet Rajoneve.

   NDARJA E NJOHURIVE

   Ndihmoni ndërtuesit e ekosistemeve të kapërcejnë sfidat e tyre dhe të lulëzojnë së bashku.

   EDUKIMI PËR SIPËRMARRJE

   Mbështetni gjeneratën e ardhshme të sipërmarrësve.

   REKOMANDIME TË POLITIKËS

   Këshilloni vendimmarrësit që të krijojnë kushte më të mira kornizë për ekosistemet tona sipërmarrëse.

   Startup +

   Jo vetëm fonde, por edhe mbështetje të personalizuar me nevojat e sfidat tuaja.

   RRITJA E BIZNESIT TUAJ

   Ne ju ndihmojmë të zgjidhni dhe aplikoni në programet më të mira të përshpejtimit dhe mentorimit që plotësojnë nevojat tuaja.

   Infrastrukture dhe Hapesira Pune

   ...

   Mentor dhe Keshillues

   ...


   Programe Inkubimi dhe Akselerimi

   ...

   Ndertim Prototipi dhe Testim

   ...

   Zhvillim Produkteve te Reja

   ...

   ZHVILLIMI I INICIATIVAT TË REJA

   Kanalizoni iniciativa të reja në rajonet tona në bashkëpunim me partnerët tanë profesionistë


   Mjetet, Veglat dhe Module Digjitale

   Ofrojmë mjete per planifikim të biznesit dhe module digjitale per menaxhim dhe operacionet.

   Mbështetje dhe Infrastrukturë Konsulente

   Orientojme gjate rrugetimit tuaj nga ideja e binesit ne inkubim e me pas zhvillim

   Shpalljet dhe mundësitë e punës

   Promovimi tregut te punes dhe kapitalit njerezor si element kyc per zhvillimin e nje sipermarrje konkuruese

   NDËRTIM KAPACITETI

   Bashkëthemeluesit tanë dhe partnerët tanë arsimorë do t'ju pajisin me njohuritë që ju nevojiten për të rritur biznesin tuaj

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.

   RRJETE SOCIALE

   MEDIA

   STARTUP ALBANIA PLATFORM

   SINGLE DIGITAL GATEWAY

   Platformë unike për zhvillimin e ekosistemit ne mbeshtetje te startupeve nga
   këndvështrimi i themeluesve, mbështetësve dhe lehtësuesve. Ajo synon të identifikojë, stimuloje dhe mbështesë startup-et premtuese, duke ushqyer dhe integruar një ekosistem të fuqishëm inovacioni rreth tyre.

   Klasterizim

   Ndërtimi i Koalicionit te Aktoreve Publik dhe Privat

   Read More
   Zinxhiri i Vleres

   Platforma unike kombëtare me akses të hapur publik

   Read More
   Ekosistem

   Fuqizimi i Strukturave Akomoduese, Lehtësuese dhe Mbeshtetese të Startupeve

   Read More
   Startup

   Mbështetja e Inovatorëve dhe Prodhuesve me programe Inkubimi dhe Pershpejtimi

   Read More
   Rrjetezim

   Ngritja dhe Zhvillimi i Komuniteteve permes Eventeve, Aktivitete dhe Inisiativave

   Read More
   Skautizem

   Sfidat dhe Konkurse per Sipermarresit e rinj dhe Inovacionin

   Read More